Ένα πολύ σημαντικό βήμα πριν την εγκατάστασής σας σε οποιοδήποτε χώρο, είτε οικιακό είτε επαγγελματικό, είναι αυτό του αρχικού καθαρισμού του. O αρχικός καθαρισμός αφορά τον γενικό καθαρισμό και την προετοιμασία του κτιρίου πριν τη διαμονή της οικογενείας σας ή έπειτα από μια γενική ανακαίνιση.

Ο αρχικός καθαρισμός αναδεικνύει όχι μόνο την ομορφιά του εκάστοτε χώρου αλλά και τυχόν τεχνικές ατέλειες ή πιθανά λάθη που μπορεί να υπάρχουν. Οι εργασίες που γίνονται στον αρχικό καθαρισμό ενός νεόδμητου ή ανακαινισμένου κτιρίου είναι αυτές οι οποίες θα αφαιρέσουν όλα τα κατασκευαστικά κατάλοιπα ή τυχόν απροσεξίες των διαφόρων συνεργείων, των οποίων εργάστηκαν για την αποπεράτωση του κτιρίου.

Σε τέτοιες περιπτώσεις ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται από επαγγελματίες του είδους, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία αλλά και εμπειρία στην διαχείριση εγκαταστάσεων, για αυτό και χρειάζεται μια επαγγελματική προσέγγιση, από ένα εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Η έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού, η άγνοια της καταλληλότητας ή της εφαρμογής των απορρυπαντικών μπορεί να επιφέρει ανυπολόγιστη ζημιά στην περιουσία σας.

Η SHIELD Group διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών facility management που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων. Είναι μια δυνατή και σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και την παροχή άρτιων υπηρεσιών καθαρισμού.

Τα έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας, αναλαμβάνουν αρχικούς καθαρισμούς σε κάθε είδους εγκατάσταση (κτίρια γραφείων, καταστήματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικούς χώρους, κτιριακά συγκροτήματα κ.α.). Σκοπός μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη μας. Εφαρμόζουμε σύγχρονα πρότυπα καθαρισμού και συγχρόνως εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο τις δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία μηχανημάτων και εργαλείων που απαιτούνται σε κάθε τομέα καθαρισμού, για την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου.

Το προσωπικό και οι συνεργάτες της εταιρείας μας, βρίσκονται στη διάθεσή σας σε κάθε στάδιο και είναι έτοιμοι να προσφέρουν τις κατάλληλες λύσεις.