Η παιδική χαρά είναι ένας χώρος που προσφέρει ατελείωτη διασκέδαση στα παιδιά καθώς είναι γεμάτη με χρώματα και παιχνίδια. Ωστόσο, εάν δεν έχει κατασκευαστεί με ασφάλεια ή εάν δε συντηρείται σωστά, υπάρχει το ενδεχόμενο του τραυματισμού. Για να μπορέσετε να ευχαριστηθείτε την επίσκεψή σας στην παιδική χαρά εσείς και τα παιδιά σας, θα πρέπει να φροντίσετε να κάνετε τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας.

  • Συναναστροφή με άλλα παιδιά

Τα παιδιά, λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, είναι απολύτως φυσιολογικό να κάνουν φίλους, να μαλώσουν και να αλληλεπιδράσουν με άλλα άτομα. Οι γονείς όμως, οφείλουν να διδάξουν στα παιδιά τους τις αξίες της φιλίας, της κοινωνικοποίησης και κάποιους στοιχειώδεις τρόπους συμπεριφοράς ώστε να συμπεριφέρονται κατάλληλα στην παιδική χαρά. Επίσης, θα πρέπει να μάθουν στα παιδιά τους να μοιράζονται (π.χ παιχνίδια, τρόφιμα) και να μη χειραγωγούν πρόσωπα και καταστάσεις. Αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά τόσο στην παιδική χαρά όσο και στη μετέπειτα ζωή τους.

  • Εξοπλισμός παιδικής χαράς

Ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς, θα πρέπει να τηρεί τις κατάλληλες προδιαγραφές λειτουργίας των παιχνιδιών έτσι ώστε να είναι φιλικές στις μικρές ηλικιακές ομάδες. Κάθε είδους δυσλειτουργία ή καταστροφή στα παιχνίδια της παιδικής χαράς ενδέχεται να απειλεί την ασφάλεια των παιδιών σας.

Έτσι, συνίσταται οι γονείς να ελέγχουν για τυχόν σπασμένα μηχανήματα ή πιθανά κενά μεταξύ των εξοπλισμών καθώς και τα καθίσματα στις κούνιες, επιβλέποντας αν τα θεμέλια είναι καλά τοποθετημένα στο έδαφος. Αυτή είναι μια άμεση λύση για την ασφάλεια των παιδιών σας. Διαφορετικά θα πρέπει να απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέας διαχείρισης που είναι και ο υπεύθυνος.

  • Περιβάλλον παιδικής χαράς

Πέρα από τα παιχνίδια που αποτελούν το κύριο συστατικό μιας παιδικής χαράς, υπάρχουν κι άλλα στοιχεία τα οποία παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο, όπως το περιβάλλον. Το ιδανικό περιβάλλον μιας παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι περιφραγμένο και ασφαλές για την αποφυγή κινδύνων. Οι γονείς θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο χώρος είναι κατάλληλος και ότι διατηρείται σε καλή κατάσταση, χωρίς επικίνδυνα αντικείμενα όπως σκουπίδια, χαλίκια ή πέτρες που θα μπορούσαν να χτυπήσουν τα παιδιά. Άλλωστε οι μικρές ηλικίες χρειάζεται να μεγαλώνουν σε ένα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον.

Για τη SHIELD GROUP είναι σημαντικό να νιώθει κανείς το αίσθημα της ασφάλειας ενάντια στους κινδύνους της καθημερινότητας. Διασκεδάστε άφοβα με την οικογένειά σας δίνοντας την απαραίτητη προσοχή ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα.