Το επάγγελμα του συνοδού ασφαλείας ή αλλιώς του σωματοφύλακα (bodyguard), αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά επαγγέλματα. Η ονομασία του προήλθε από το πιο φημισμένο σώμα σωματοφυλάκων, το οποίο βρισκόταν ανάμεσα στον Φίλιππο τον Μακεδόνα και τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Η ομάδα των σωματοφυλάκων αυτών, αποτελείτο από εφτά άνδρες που κατά κύριο λόγο προέρχονταν από την τάξη των Ευγενών Μακεδόνων, οι οποίοι ήταν παράλληλα υψηλόβαθμα στελέχη του στρατού. Άλλο ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της ύπαρξης του επαγγέλματος αυτού κατά την αρχαιότητα, είναι και αυτό του Λεωνίδα, του βασιλιά της Σπάρτης. Ο Λεωνίδας αντιμετώπισε τους Πέρσες με 300 στρατιώτες, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κάποιο πολιτικό θέμα στην Σπάρτη. Αυτοί οι 300 αποτελούσαν  τη προσωπική του φρουρά και παράλληλα ήταν και προστάτες της Σπάρτης. 

Ο όρος σωματοφύλακας λοιπόν, αν και χρησιμοποιείται ευρέως δεν χαρακτηρίζει πλέον, με ακρίβεια τα καθήκοντα που έχει να επιτελέσει ένας επαγγελματίας του είδους. Το κύριο έργο του δεν είναι να προστατευθεί απλώς το σώμα του προσώπου, αλλά ολόκληρος ο τρόπος ζωής (lifestyle) που έχει επιλέξει αυτός και η καθημερινότητα του στο σύνολό της. Για αυτό και η χρήση της λέξης του συνοδού ασφαλείας είναι προτιμότερη.

 Αν ο σκοπός ήταν μόνο να προστατευθεί η ζωή ενός προσώπου, αυτό θα μπορούσε εύκολα να γίνει με τον εγκλεισμό του σε ένα ασφαλές μέρος, όπου θα περνούσε ανενόχλητος τον καιρό του μέχρι την παρέλευση του κινδύνου. Μόνο αν κατανοηθεί λοιπόν, συνολικά η ζωή και η κοινωνική υπόσταση του ατόμου που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός συνοδού ασφαλείας, θα μπορέσει να υπάρξει η σωστή διαχείριση της κατάστασης.

 Ο  συνοδός ασφαλείας πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό αίσθημα προστασίας, ηθική, αφοσίωση, ψυχραιμία, θάρρος, ευγένεια και εχεμύθεια. 

 Τεχνικές ικανότητες συνοδού

  • Ο συνοδός χρειάζεται να παίρνει πρωτοβουλίες, να αιτιολογεί τυχόν διαφωνίες του με κινήσεις ή επιλογές του προσώπου που φυλάσσει και να προτείνει εναλλακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις.
  • Ο συνοδός πρέπει να σκέφτεται και να λειτουργεί με κύριο γνώμονα την πρόληψη. Αυτό μπορεί να φαίνεται ενοχλητικό στο άτομο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός συνοδού ασφαλείας, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να παραμείνουν υπό έλεγχο τυχόν προβλήματα.
  • Η διαδικασία της προστασίας πρέπει να είναι ανάλογη του περιβάλλοντος αλλά και της καθημερινότητας του προστατευόμενου προσώπου και να να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες, ώστε να μπορεί να είναι αποτελεσματική. Όταν το προστατευόμενο άτομο κινείται σε γνωστά εκ των προτέρων μέρη η ποιοτικότερη και ιδανικότερη μορφή φύλαξης είναι αυτή που δημιουργεί ένα δίχτυ προστασίας στο καθημερινό περιβάλλον του προστατευόμενου με τη μικρότερη δυνατή ενόχληση κι αλλαγή των συνηθειών του.
  • Ο συνοδός θα πρέπει να είναι συνεχώς σε επαγρύπνηση, διακριτικός και διπλωματικός σε αυτά που ακούει και βλέπει. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει εξαρχής σε όλα τα άτομα του περιβάλλοντος του ατόμου που προστατεύει, ότι δεν δέχεται εντολές και οδηγίες από κανέναν άλλον πέρα από τον ίδιο τον εργοδότη του.

Στην πράξη της καθημερινότητας ο συνοδός ασφαλείας, καλείται:

  1. Να οδηγεί το αυτοκίνητο σε όλες τις μετακινήσεις 
  2. Να ελέγχει τις διαδρομές που ακολουθεί με αυτό και να τις αλλάζει συχνά
  3. Να ελέγχει το περιβάλλον που βρίσκεται και αυτό που πρόκειται να βρεθεί
  4. Να προσπαθήσει να λαμβάνει, αλλά και να διαχειρίζεται πληροφορίες που αφορούν τον εργοδότη του
  5. Να χτίζει καθημερινά τη σχέση του με το προστατευόμενο άτομο και με την υπόλοιπη ομάδα φύλαξης 
  6. Να παραμένει έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή μικρής ή μεγάλης επικινδυνότητας

Για τη SHIELD Group, η υπηρεσία συνοδείας προσώπων, βασίζεται στην κατάλληλη εκπαίδευση και την ιδιαίτερη εξειδίκευση, μιας και η απειλή, μπορεί να εμφανιστεί από οποιοδήποτε σημείο. Φροντίζουμε να αξιολογούμε όλους τους πιθανούς κινδύνους, που μπορεί να διατρέχει το φυλασσόμενο πρόσωπο. Ειδικά εκπαιδευμένοι άντρες, επαγγελματίες του είδους, λειτουργούν ως συνοδοί παρέχοντας το αίσθημα της ασφάλειας ακόμα και καθ΄ όλη την διάρκεια του 24ώρου, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε προσώπου. 

 Το εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας μας, είναι έτοιμο και ικανό να διαχειριστεί οποιαδήποτε κρίση και εάν προκύψει!