Ένα μη ασφαλές εργασιακό περιβάλλον εμφανίζεται όταν οι εργαζόμενοί του αδυνατούν να εκτελέσουν τα απαιτούμενα καθημερινά τους καθήκοντα επειδή οι φυσικές συνθήκες του χώρου εργασίας είναι πολύ επικίνδυνες. Για παράδειγμα, η εκτιθέμενη καλωδίωση, ο σπασμένος εξοπλισμός, τα επικίνδυνα υλικά ή η «κακή» εργονομία θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα μη ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζομένους.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις από ένα μη ασφαλές εργασιακό περιβάλλον;

Οι μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας μπορούν να έχουν τεράστιες επιπτώσεις τόσο συναισθηματικά όσο και οικονομικά. Ο σοβαρός τραυματισμός, η μετέπειτα ταλαιπωρία και γενικότερα ο φόβος που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα τέτοιων ατυχημάτων επιβαρύνουν βαριά τις οικογένειες και το εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, ένας σοβαρός τραυματισμός μπορεί να σημαίνει ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να εργαστεί, να περπατήσει ή να οδηγήσει. Επομένως, η πρόληψη είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αυτές τις περιπτώσεις.

Οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν επίσης οικονομικό, ανθρώπινο και κοινωνικό κόστος. Σύμφωνα με μια έκθεση της Αμερικανικής Εταιρείας Μηχανικών Ασφάλειας υποστηρίζεται πως οι συνέπειες ενός θανατηφόρου ατυχήματος μπορεί να ξεπεράσουν το οικονομικό κόστος για μια εταιρεία καθώς επίσης και να απειλήσουν σοβαρά την ψυχολογική υγεία του εργατικού δυναμικού και να μειώσουν την παραγωγικότητά τους μακροπρόθεσμα.

Πώς να μειώσετε τα ατυχήματα σε ένα μη ασφαλές περιβάλλον εργασίας; 

Τα ατυχήματα σε ένα μη ασφαλές εργασιακό περιβάλλον μπορεί να είναι συχνά αλλά αυτό δεν θα πρέπει να σας ανησυχεί εφόσον μπείτε στη διαδικασία κατά κάποιον τρόπο να τα επιλύσετε. Ένας καλός τρόπος για την ασφάλεια του χώρου εργασίας σας είναι να εφαρμόσετε ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας που να μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο των τραυματισμών και το κόστος αποθεραπείας.

Στη Shield Group σας μεταλαμπαδεύουμε τη γνώση που είναι ένα σημαντικό συστατικό για την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και σας βοηθάμε με τις σωστές υπηρεσίες να περιορίσετε στο ελάχιστο τα ατυχήματα και τους τραυματισμούς.