Διοίκηση

Έχει πολυετή εμπειρία στον κλάδο Διαχείρισης & Διακίνησης Αξιών, διατελώντας Εμπορικός Διευθυντής σε πολυεθνικές εταιρείες Υπηρεσιών Ασφαλείας (Security). Έχει σπουδάσει Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο τμήμα Marketing. Επίσης
διαθέτει γνώσεις πάνω σε Τεχνικά Θέματα Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας. Κάτοχος πτυχίου Αγγλικών (Μichigan).

Είναι κάτοχος πτυχίου Ιδιωτικής Σχολής με ειδικότητα ¨Τεχνικού Εφαρμογών
Πληροφορικής¨. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως ¨Τεχνικός
Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας¨. Επίσης έχει γνώσεις πάνω σε θέματα ¨Ασυρμάτων Μέσων¨.

Εταιρεία

Επιλογή προσωπικού:

Η διαιδικασία η οποία ακολουθείται για την επιλογή του προσωπικού μας είναι η ακόλουθη:

  • Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συμπληρώνεται από κάθε υποψήφιο
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Έλεγχος άδειας προσωπικού ασφαλείας & απαραίτητης κρατικής πιστοποίησης
  • Συνέντευξη κάθε υποψηφίου, από τον υπεύθυνο Διευθυντή ασφαλείας ή καθαριότητας
  • Τελική επιλογή βάση κριτηρίων που απαιτούνται από την εταιρεία μας.

Βασική εκπαίδευση

Στην επιχείρησή μας υπάρχει βασικός εκπαιδευτής ο οποίος εκπαιδεύει άριστα το προσωπικό φύλαξης, ενημερώνει για τους κανόνες της εταιρείας μας και με δική του παρουσία τις πρώτες 3 ημέρες γίνεται η ανάληψη των καινούργιων φυλάξεων.

Ειδική εκπαίδευση

Το προσωπικό φύλαξης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του, μετεκπαιδεύεται με συχνότητα μία (1) φορά τον μήνα, αναφορικά με το περιβάλλον εργασίας και τις ιδιαιτερότητες που τυχόν υπάρχουν ώστε να ανταποκρίνεται στην αποστολή του. Ανάλογα με τον χώρο εργασίας & τις ιδιαιτερότητες του η ειδική εκπαίδευση αφορά:

  • Τον έλεγχο οχημάτων
  • Την ανίχνευση εκρηκτικών & εμπρηστικών μηχανισμών
  • Την συνοδεία χρηματαποστολών
  • Την εποχούμενη περιπολία ή πεζή περιπολία
  • Τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων

Οργανόγραμμα

Η ασφάλειά σας πρώτο καθήκον μας

Ελάτε να συζητήσουμε για τις δικές σας ανάγκες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ