Δύο από τους βασικότερους συντελεστές που συμβάλλουν στην ομαλή, εύρυθμη και παραγωγική διαδικασία ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης είναι το ανθρώπινο δυναμικό και τα περιουσιακά στοιχεία, γνωστά και ως «πάγια». Οι μεγαλύτερες δαπάνες για μια επιχείρηση προέρχονται αφενός από την μισθοδοσία του ανθρώπινου δυναμικού και αφετέρου από την υποστήριξη και συντήρηση των πάγιων στοιχείων της.

Στο μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της θεωρείται πολύ σημαντική, για αυτό και πραγματοποιούνται πολύ συχνά στοχευμένες ενέργειες με σκοπό την εξέλιξη του και την επίτευξη της υψηλότερης απόδοσής του. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να παραλείπεται η σωστή ταυτόχρονη διαχείριση και των πάγιων στοιχείων, η διαχείριση των εγκαταστάσεων!

Η Διαχείριση Εγκαταστάσεων ή αλλιώς Facility Management, επικεντρώνεται στην αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών που είναι σχετικές με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, την ασφάλεια, την υγιεινή, τα αναλώσιμα και γενικά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Έτσι προετοιμάζει και διασφαλίζει την λειτουργικότητα ενός δομημένου εργασιακού περιβάλλοντος συμβάλλοντας αισθητά σε ένα πλήθος εργασιών και διαδικασιών που οδηγούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ομαλή λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης.

Η SHIELD Group διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών facility management που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων!

Οι υπηρεσίες αυτές λειτουργούν υποστηρικτικά στην επιχείρηση, καθώς απορροφούν ένα σημαντικό μέρος του χρόνου του προσωπικού της επιχείρησης αλλά και ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της. Δεδομένης της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης, τα σύγχρονα κτίρια έχουν αυξημένες απαιτήσεις διαχείρισης και απαιτούν σύγχρονη τεχνολογία για τον έλεγχο και τη λειτουργία τους.

Στην SHIELD Group, παρέχουμε αυτές τις υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως είναι ο καθαρισμός, η φύλαξη, η τεχνική συντήρηση, η ενεργειακή διαχείριση κλπ. Τα έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας, αναλαμβάνουν επαγγελματικούς καθαρισμούς σε κάθε είδους εγκατάσταση (κτίρια γραφείων, καταστήματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικούς χώρους, κτιριακά συγκροτήματα κ.α.).

Σκοπός μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη μας. Εφαρμόζουμε σύγχρονα πρότυπα καθαρισμού και συγχρόνως εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο τις δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία μηχανημάτων και εργαλείων που απαιτούνται σε κάθε τομέα καθαρισμού, για την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου.

Το προσωπικό και οι συνεργάτες της εταιρείας μας, βρίσκονται στη διάθεσή σας σε κάθε στάδιο και είναι έτοιμοι να προσφέρουν τις κατάλληλες λύσεις!