Η φύλαξη προσώπων είναι μια υπηρεσία που ασχολείται με την παθητική και δυναμική προστασία προσώπων από οποιαδήποτε απειλή.

Οι σωματοφύλακες επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, και εκπαιδεύονται διαρκώς από τους ειδικούς εκπαιδευτές της SHIELD Group στην Ελλάδα σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητας τους. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους φροντίζουμε για τον κατάλληλο εξοπλισμό τους, τόσο σε επίπεδο παθητικής άμυνας όσο και ενεργητικής.

Το επάγγελμα του σύνοδο ασφαλείας δεν έχει να κάνει με το σωματότυπό ή τη σωματοδομή του εκάστοτε επαγγελματία, αλλά με τον κατάλληλο εξοπλισμό, τη σωστή εκπαίδευση και το μυαλό που πρέπει να είναι συνεχώς σε εγρήγορση. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να το κάνουν λίγοι όμως τα καταφέρνουν!

Ο σύνοδος ασφαλείας πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό αίσθημα προστασίας, ηθική, αφοσίωση, ψυχραιμία και θάρρος! Πρέπει να διαθέτει παρατηρητικότητα και υψηλή πρόληψη και αντίληψη του περιβάλλοντα χώρο που εργάζεται και να παίρνει πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα κάλυψης, με αίσθημα ευγένειας και εχεμύθειας απέναντι σ’ αυτούς που συνοδεύει. Ο συνοδός ασφαλείας είναι συνεχώς εκτεθειμένος, γι’ αυτό και πρέπει συνέχεια να ελέγχει την περίμετρο κάλυψης του από το σημείο στο οποίο βρίσκεται ώστε να μπορέσει να προσφέρει ασφάλεια στο πρόσωπο το οποίο συνοδεύει.

Αυτά είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να διαθέτει κάποιος για να αποφασίσει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο επάγγελμα!

Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μαθαίνονται απλά σε μία εκπαίδευση αλλά έρχονται με την εμπειρία ετών. Τέτοια είναι η ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών σε συνθήκες έντασης, η ενίσχυση της προσωπικής αυτοπεποίθησης του συνόδου ασφαλείας καθώς και της ομάδας του και φυσικά ο επαγγελματισμός, η πειθαρχία και η υπομονή.

H φύλαξη προσώπων είναι ένας τομέας που απαιτεί άρτια τεχνική κατάρτιση και συνεχή εκπαίδευση!

Η SHIELD Group, μέσα από την πολυετή εμπειρία στο χώρο της παροχής υπηρεσιών security, διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, πιστοποιημένους επαγγελματίες σωματοφύλακες για τη φύλαξη προσώπων. Με τη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη των υπηρεσιών μας, προετοιμάζουμε τα στελέχη και το προσωπικό, ώστε να μπορεί να αναλάβει την προσωπική ασφάλεια σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα