Φύλαξη Προσώπων

H φύλαξη προσώπων είναι ένας τομέας που απαιτεί
άρτια τεχνική κατάρτιση και συνεχή εκπαίδευση.

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η παθητική και δυναμική προστασία προσώπων
από οποιαδήποτε απειλή.
Η SHIELD Group, μέσα από την πολυετή εμπειρία στο χώρο
της παροχής υπηρεσιών security, διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό,
πιστοποιημένους επαγγελματίες σωματοφύλακες για τη φύλαξη προσώπων. Με τη
συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη των υπηρεσιών μας, προετοιμάζουμε τα στελέχη
και το προσωπικό, ώστε να μπορεί να αναλάβει την προσωπική ασφάλεια σύμφωνα
με τα διεθνή πρότυπα.

Οι σωματοφύλακες επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, και εκπαιδεύονται διαρκώς από τους ειδικούς εκπαιδευτές της SHIELD Group στην Ελλάδα σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητας τους. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους φροντίζουμε για τον κατάλληλο εξοπλισμό τους, τόσο σε επίπεδο παθητικής άμυνας όσο και ενεργητικής.

Η ασφάλειά σας πρώτο καθήκον μας

Ελάτε να συζητήσουμε για τις δικές σας ανάγκες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ