Είναι πολύ σημαντικό για τους υπαλλήλους ενός γραφείου να αισθάνονται ασφαλείς όσο εργάζονται. Όταν σε ένα γραφείο οι εργαζόμενοι αισθάνονται ευάλωτοι σε επιθέσεις, κλοπές ή βανδαλισμούς τότε το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα η δυσαρέσκεια αλλά και τα χαμηλά ποσοστά παραγωγικότητας. Η εφαρμογή ισχυρών μέτρων ασφαλείας είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι το γραφείο σας παραμένει ασφαλές τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους επισκέπτες.

Κάμερες ασφαλείας

Ένα 24ωρο σύστημα παρακολούθησης με κάμερες μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις απειλές για την ασφάλεια του γραφείου σας. Ακόμα μπορεί να μειώσει το κόστος που αφορά στους τρόπους προφύλαξης καθώς δεν χρειάζεται πλέον να προσλαμβάνετε διαφορετικούς φύλακες ενώ ακόμα σας επιτρέπει να εντοπίσετε αμέσως οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα και να πιάσετε τους “ενοχούς” επί τόπου.

Προσωπικό ασφαλείας 

Ακόμα και στην περίπτωση που έχετε εγκαταστήσει ένα κλειστό σύστημα ασφαλείας η παρουσία ενός φύλακα συνεχίζει να είναι πολύ σημαντική. Οι φύλακες έχουν εκπαιδευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να εντοπίζουν οποιοδήποτε ύποπτο άτομο εισέρχεται στον χώρο του γραφείου με πρόθεση να προκαλέσει κάποια ζημιά και αφετέρου να ελέγχουν όλους όσους εισέρχονται στο γραφείο διασφαλίζοντας έτσι ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους.

Η δημιουργία ενός ασφαλούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι τόσο σημαντική όσο η ανάπτυξη της ίδιας της επιχείρησης γι αυτό και η εύρεση μιας επαγγελματικής εταιρείας security είναι πολύ σημαντικη.

Στην SHIELD Group διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ασφαλείας από εκπαιδευμένους υπαλλήλους. Είμαστε ειδικοί στο να διατηρούμε το γραφείο σας ασφαλές για όλους και να κρατάμε τους εισβολείς μακριά.

Για την προστασία των χώρων σας, το εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό ασφαλείας μας, αναλαμβάνει την στατική φύλαξη επιτηρώντας, με το κατάλληλο σχέδιο ενεργειών ασφαλείας τόσο για το συγκεκριμένο σημείο, όσο και για την περίμετρο. Η πρόληψη αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο μας και οι ενέργειες των υπαλλήλων ασφαλείας, όπως περιπολίες, έλεγχος σημείων και συνολική εποπτεία, εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών αυτών τηρείται σε όλο το φάσμα.