Κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα του κλάδου και του μεγέθους της, χρειάζεται να είναι ασφαλής. Θέλει να “αισθάνεται” ότι ο χώρος, τα εμπορεύματα και φυσικά οι άνθρωποί της είναι απόλυτα προστατευμένοι!

Τα αυξημένα κρούσματα κλοπών, οι διαρρήξεις και οι βανδαλισμοί της ξένης περιουσίας έχουν καταστήσει τη φύλαξη όλων των χώρων αναγκαία στις μέρες μας. Η φύλαξη της κύριας αλλά και της εξοχικής κατοικίας καθώς και των επαγγελματικών χώρων, είναι όχι απλώς σημαντική αλλά και επιβεβλημένη. Το ίδιο ισχύει και για τα εμπορικά καταστήματα. Τόσο το εμπόρευμα και ο εξοπλισμός όσο και η ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού οφείλει να εξασφαλίζεται με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο.

Το ζήτημα της ασφάλειας απασχολεί όλο και περισσότερο τις σύγχρονες επιχειρήσεις! 

Αφουγκραζόμενοι τις σύγχρονες απαιτήσεις, αναπτύξαμε μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη δράση στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας. Διαθέτοντας πλήρη εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών γενικής ασφάλειας σε πελάτες υψηλών απαιτήσεων, παρέχουμε καινοτόμες λύσεις, οι οποίες συνδυάζουν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την εμπειρία μας στα ζητήματα ασφαλείας με την πελατοκεντρική μας προσέγγιση. Διαθέτουμε την γνώση μερικών από τα πιο ευαίσθητα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Πέρα από τα ζητήματα γενικής ασφάλειας, η SHIELD Group δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων, ανοιχτών χώρων αλλά και αεροδρομίων. Οι συνθήκες ασφαλείας στο εξαιρετικά σύνθετο περιβάλλον ενός αεροδρομίου απαιτούν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης για κάθε στέλεχος της εταιρείας. Ετοιμότητα σε κάθε στάδιο.

Στη SHIELD Group αξιοποιούμε τις γνώσεις μας στον τομέα των επιχειρησιακών περιβαλλόντων και των ρυθμιστικών αρχών, ώστε να εγγυηθούμε ότι οι λύσεις φύλαξης αερολιμένων που προσφέρουμε είναι συνυφασμένες με τα πρότυπα της εκάστοτε αγοράς και τις συγκεκριμένες ανάγκες του αεροδρομίου.

Η  SHIELD Group, αναλαμβάνει τη φύλαξη επαγγελματικών χώρων κάθε είδους, όπως δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, εμπορικά κέντρα, καταστήματα αλλά και χώρους εκδηλώσεων κ.ά. Παρέχει υπηρεσίες στατικής φύλαξης επαγγελματικών χώρων με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με κατάλληλη στολή και απαραίτητο εξοπλισμό τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των επιχειρήσεων όσο και μετά το πέρας αυτής.

Οι φύλακες που παρέχουμε, βρίσκονται διακριτικά στο χώρο, κάνοντας όμως σαφή και αποτελεσματική την παρουσία τους, επεμβαίνοντας άμεσα όταν χρειαστεί.