Τα αυξημένα κρούσματα κλοπών, οι διαρρήξεις και οι βανδαλισμοί της ξένης περιουσίας έχουν καταστήσει τη φύλαξη όλων των χώρων αναγκαία στις μέρες μας. Η φύλαξη της κύριας αλλά και της εξοχικής κατοικίας καθώς και των επαγγελματικών χώρων, είναι όχι απλώς σημαντική αλλά και επιβεβλημένη. 

 Φύλαξη επαγγελματικών χώρων

 H ασφάλεια των επαγγελματικών χώρων καθώς και των εργαζομένων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας. Το ίδιο ισχύει και για τα εμπορικά καταστήματα. Τόσο το εμπόρευμα και ο εξοπλισμός όσο και η ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού οφείλει να εξασφαλίζεται με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο.

 Φύλαξη κατοικιών

 Η ασφάλεια της οικίας και της οικογένειάς μας αποτελεί προτεραιότητα για τον καθένα μας ξεχωριστά. Είναι πολύ φυσικό να προσβλέπουμε στη διασφάλιση της ψυχικής ηρεμίας και της ομαλής καθημερινότητας μέσα στην εστίας μας, αναζητώντας τους κατάλληλους τρόπους για ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης.

Στη SHIELD Group, φροντίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με βάση τη διαρκώς εμπλουτιζόμενη εμπειρία και τεχνογνωσία μας, για την ασφάλεια της οικίας, της επιχείρησης, των περιουσιακών σας στοιχείων και των υλικών σας αγαθών. Μελετώντας πάντα τις ολοένα μεταβαλλόμενες αυξανόμενες και διαφορετικές μορφές κινδύνου, τις εκάστοτε συνθήκες, αλλά και τις δικές σας εξειδικευμένες ανάγκες, αναλαμβάνουμε τη φύλαξη οποιοδήποτε χώρου.

Αρχικά, πραγματοποιείται αρχική μελέτη και έλεγχος του φυλασσόμενου χώρου από επόπτες της εταιρείας μας, ώστε να διαμορφωθεί ένα ειδικό πλάνο ασφαλείας για τις ανάγκες του και φυσικά για να εκπαιδευτεί αναλόγως το προσωπικό ασφαλείας που θα εκτελέσει την υπηρεσία. Οι υπάλληλοι ασφαλείας καταγράφουν μια σειρά από επισημάνσεις πρόληψης και αντιμετώπισης μη ασφαλών καταστάσεων, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση κάθε στιγμή και χρόνος αντίδρασης για τυχόν απειλητικές καταστάσεις.

 Η προσεγμένη και επιβλητική παρουσία των επαγγελματιών φρουρών ασφαλείας (οι οποίοι μάλιστα σε περιπτώσεις, φύλαξης επαγγελματικών χώρων, αποτελούν την πρώτη εικόνα της επιχείρησης στους επισκέπτες της), αλλά και η ικανότητα τους για άμεση αντιμετώπιση κινδύνων, είναι τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για τη διασφάλιση του οποιοδήποτε χώρου.

 Για την προστασία των χώρων σας, το εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό ασφαλείας μας, αναλαμβάνει τη στατική φύλαξη επιτηρώντας, με το κατάλληλο σχέδιο ενεργειών ασφαλείας τόσο το συγκεκριμένο σημείο, όσο και την περίμετρο του. 

Για τη SHIELD Group, η πρόληψη αποτελεί πρωταρχικό στόχο, με τις ενέργειες των υπαλλήλων ασφαλείας (περιπολίες, έλεγχος σημείων, συνολική εποπτεία) να εξασφαλίζουν πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα!