Με την πάροδο του χρόνου, η αναλογία της εγκληματικότητας και των άλλων κοινωνικών φαινομένων έκαναν επιτακτική την ανάγκη πρόσληψης υπηρεσιών ασφαλείας. Ειδικά, στο παρελθόν υπήρχαν συγκεκριμένα και ελάχιστα σημεία όπου ήταν απαραίτητο το προσωπικό ασφαλείας. Ωστόσο, στη σύγχρονη κοινωνία οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πολλές καταστάσεις με αποτέλεσμα να αυξάνεται καθημερινά η ανάγκη αντιμετώπισής τους. Έτσι, λοιπόν, πολλοί είναι αυτοί που καταφεύγουν στη στατική φύλαξη των χώρων ή της περιοχής τους.

Τι σημαίνει «υπηρεσία στατικής φύλαξης σε κατοικημένη περιοχή»;

Η υπηρεσία στατικής φύλαξης σε κατοικημένη περιοχή είναι η κατάλληλη υπηρεσία ασφαλείας για περιοχές που ταλανίζονται από εγκληματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι στατικοί φύλακες ασφαλείας συνήθως προστατεύουν την εσωτερική περίμετρο μιας τοποθεσίας και, ως εκ τούτου, ελέγχουν τα σημεία εισόδου και εξόδου των ατόμων στα δωμάτια ελέγχου ενώ παράλληλα έχουν εποπτεία μέσω των πύργων παρακολούθησης. Βέβαια, η δουλειά έχει πολύ περισσότερες απαιτήσεις από το να στέκεται ο φύλακας απλώς σε μια πύλη για όλη τη βάρδια.

Πιο συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες ενός φύλακα στην κατοικημένη περιοχή είναι:

  • να διεξάγει έλεγχο ασφαλείας γύρω από την περιοχή
  • να παρακολουθεί την κινητικότητα
  • να κάνει επανδρωμένες επεμβάσεις σε σημεία άμεσης πρόσβασης
  • να έχει την ασφάλεια του χώρου
  • να παρακολουθεί το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας
  • να έχει υπόψιν του την προσωπική προστασία
  • να φυλάσσει τον εξοπλισμό ή τα τιμαλφή ως μέρος της πρόσληψης απώλειας

Επιπλέον, οι φύλακες ασφαλείας καταγράφουν μια σειρά από επισημάνσεις πρόληψης και αντιμετώπισης μη ασφαλών καταστάσεων, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση κάθε στιγμή και φυσικά κατάλληλος χρόνος αντίδρασης για τυχόν απειλητικές καταστάσεις.

Στη SHIELD GROUP σας παρέχουμε φύλακες ασφαλείας για κάθε περίπτωση, προσφέροντας έμπειρο, αξιόπιστο προσωπικό που είναι εξειδικευμένο στον τομέα ασφαλείας που έχετε επιλέξει. Όλοι οι φύλακες είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι σε θέματα σωματικής, ηθικής και λήψης αποφάσεων που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κατάσταση προκύψει.