Φύλαξη προσώπων όσα πρέπει να γνωρίζετε


Η φύλαξη προσώπων είναι μια υπηρεσία που ασχολείται με την παθητική και δυναμική προστασία προσώπων από οποιαδήποτε απειλή. Οι σωματοφύλακες επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, και εκπαιδεύονται διαρκώς από τους ειδικούς εκπαιδευτές της SHIELD Group στην Ελλάδα σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητας τους. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους φροντίζουμε για τον κατάλληλο εξοπλισμό τους,