Η προστασία VIP, όπως υποδηλώνει και το όνομα, σχετίζεται με ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο που χρήζει υψηλής προστασίας, ειδικά όταν βρίσκεται σε δημόσιο χώρο.

Όσον αφορά τον τύπο των ατόμων που ζητούν προστασία VIP μπορεί σαφώς να αναφέρεται σε διασημότητες, πολιτικούς, αξιωματούχους και στελέχη επιχειρήσεων, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και εκείνους που έχουν νιώσει κάποιο είδος απειλής. Στην ουσία εκτός από την προστασία των ίδιων των ατόμων, μπορεί να περιλαμβάνει σε πολλές περιπτώσεις και την προστασία των οικογενειών τους και των περιουσιακών τους στοιχείων.

Τι περιλαμβάνει το έργο προστασίας VIP;

  • Κατάλληλη εκπαίδευση

Ο ρόλος της προστασίας VIP είναι ποικίλος και προσαρμόζεται σε κάθε μεμονωμένη εργασία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για κάθε εργασία ασφαλείας και αυτά είναι απαραίτητα για όλη την υπηρεσία συνοδών VIP. Μερικά από αυτά είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση ασφαλείας, η παροχή πρώτων βοηθειών, η εκπαίδευση όπλων και η άμεση κινητοποίηση.

  • Αναλυτικός σχεδιασμός

Μια συνοδεία VIP θα πρέπει να έχει αναλυτικό σχεδιασμό και να παραμένει εκτός οπτικού πεδίου, παρέχοντας διακριτική προστασία σε κάθε πελάτη. Για την παροχή μιας διακριτικής υπηρεσίας, απαιτείται λεπτομερής προγραμματισμός σε κάθε επίπεδο, από την επιμελητεία και την ταξιδιωτική βοήθεια μέχρι και τον τοπικό συντονισμό ασφαλείας.

  • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες

Οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες είναι κάτι που χρειάζεται κάθε συνοδός VIP. Ως επί το πλείστον, πρέπει να έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν καλά ανά πάσα στιγμή, ακόμη και όταν βρίσκονται υπό πίεση. Μπορεί, για παράδειγμα, να χρειαστεί να επανασχεδιάσουν γρήγορα μια διαδρομή λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και ως εκ τούτου, πρέπει να είναι σε θέση να κοινοποιούν τις ενέργειές τους γρήγορα και συνοπτικά για να διασφαλίσουν την πλήρη ασφάλεια.

Στη Shield Group δημιουργούμε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο ασφαλείας VIP με τον κατάλληλο ειδικό εξοπλισμό και διασφαλίζουμε την πλήρη ασφάλεια και την προστασία των προσώπων, των περιουσιακών στοιχείων και των προσωπικών σας αντικειμένων.