Παρά το γεγονός ότι ο όρος σωματοφύλακας (bodyguard), χρησιμοποιείται στο ευρύ κοινό, δεν θα λέγαμε ότι στις μέρες μας χαρακτηρίζει με ακρίβεια τα καθήκοντα αλλά και τα βασικά χαρακτηριστικά ένας επαγγελματίας του είδους. Αυτό γιατί, το κύριο έργο του δεν είναι μόνο να προστατεύει το σώμα του προσώπου, για το οποίο εργάζεται. Στόχος του είναι η προστασία ολόκληρου του τρόπου ζωής που έχει επιλέξει στην καθημερινότητά του. Αυτός είναι και ο λόγος που η χρήση της λέξης του συνοδού ασφαλείας είναι προτιμότερη και πιο αντιπροσωπευτική!

Το επάγγελμα του σύνοδο ασφαλείας δεν έχει να κάνει με το σωματότυπό ή τη σωματοδομή του εκάστοτε επαγγελματία, αλλά με τον κατάλληλο εξοπλισμό, τη σωστή εκπαίδευση και το μυαλό που πρέπει να είναι συνεχώς σε εγρήγορση. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να το κάνουν λίγοι όμως τα καταφέρνουν!

Βασικά χαρακτηριστικά

Ο σύνοδος ασφαλείας πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό αίσθημα προστασίας, ηθική, αφοσίωση, ψυχραιμία και θάρρος! Πρέπει να διαθέτει παρατηρητικότητα και υψηλή πρόληψη και αντίληψη του περιβάλλοντα χώρο που εργάζεται και να παίρνει πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα κάλυψης, με αίσθημα ευγένειας και εχεμύθειας απέναντι σ’ αυτούς που συνοδεύει. Ο συνοδός ασφαλείας είναι συνεχώς εκτεθειμένος, γι’ αυτό και πρέπει συνέχεια να ελέγχει την περίμετρο κάλυψης του από το σημείο στο οποίο βρίσκεται ώστε να μπορέσει να προσφέρει ασφάλεια στο πρόσωπο το οποίο συνοδεύει.

Αυτά είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να διαθέτει κάποιος για να αποφασίσει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο επάγγελμα!

Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μαθαίνονται απλά σε μία εκπαίδευση αλλά έρχονται με την εμπειρία ετών. Τέτοια είναι ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών σε συνθήκες έντασης, η ενίσχυση της προσωπικής αυτοπεποίθησης του συνόδου ασφαλείας καθώς και της ομάδας του και φυσικά ο επαγγελματισμός, η πειθαρχία και η υπομονή.

Για τη SHIELD Group, η υπηρεσία συνοδείας προσώπων, βασίζεται στην κατάλληλη εκπαίδευση και την ιδιαίτερη εξειδίκευση, μιας και η απειλή, μπορεί να εμφανιστεί από οποιοδήποτε σημείο. Φροντίζουμε να αξιολογούμε όλους τους πιθανούς κινδύνους, που μπορεί να διατρέχει το φυλασσόμενο πρόσωπο. Ειδικά εκπαιδευμένοι άντρες, επαγγελματίες του είδους, λειτουργούν ως συνοδοί παρέχοντας το αίσθημα της ασφάλειας ακόμα και καθ΄ όλη την διάρκεια του 24ώρου, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε προσώπου.

Το εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας μας, είναι έτοιμο και ικανό να διαχειριστεί οποιαδήποτε κρίση και εάν προκύψει!