Η άνοδος της εγκληματικότητας αλλά και το γενικότερο αίσθημα ανασφάλειας το οποίο επικρατεί στην κοινωνία, έχουν ως αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι άνθρωποι να αναζητούν μια σύγχρονη εταιρεία υπηρεσιών ασφαλείας.

Ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν μια σύγχρονη εταιρεία security;

Τεχνογνωσία, οργάνωση, υποδομή, εκπαιδευμένο προσωπικό

Τεχνογνωσία

Ένα από τα βασικότερα σημεία που στοιχειοθετούν μια επιτυχημένη εταιρεία που θέλει να διαπρέψει στο χώρο της είναι η τεχνογνωσία! Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στο σύνολο των γνώσεων ή και της εμπειρίας που αφορούν τις απαραίτητες διεργασίες, ή μεθόδους με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών. Μια εταιρεία με τεχνογνωσία κατέχει το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται, άρα έχει το σύνολο των γνώσεων ή και της εμπειρίας που απαιτείται για να προσφέρει αποτελέσματα υψηλών προδιαγραφών, γεγονός πολύ σημαντικό πόσο μάλλον για μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας!

Οργάνωση

Με τον όρο οργάνωση αναφερόμαστε στη δομή και τη διαδικασία με την οποία μία συνεργαζόμενη ομάδα ανθρώπων κατανέμει τα καθήκοντά της ανάμεσα στα μέλη της, αναγνωρίζει τις σχέσεις της και εκτελεί τις δραστηριότητες που οδηγούν σε κοινούς στόχους! Η οργάνωση είναι η δημιουργία του κορμού μιας επιχείρησης, εταιρείας. Πρόκειται για μια λειτουργία με την οποία γίνεται σαφές για το ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή μιας δράσης, τη λήψη μιας απόφασης και τα είδη διαδικασιών και κανόνων σύμφωνα με τα οποία επιλύονται τα προβλήματα σε οποιαδήποτε επιχείρηση! Για να υπάρχει λοιπόν σωστή οργάνωση, οι άνθρωποι μιας εταιρείας είναι σκόπιμο να έχουν έναν κοινό αντικειμενικό σκοπό που θα αποτελεί έναν πραγματικό συνδετικό κρίκο.

Στόχος και προτεραιότητά μας η δική σας ασφάλειά!

Υποδομή – Εκπαιδευμένο προσωπικό

Η υποδομή μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, πρέπει να είναι πλήρης και να περιλαμβάνει σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και κατάλληλο εξοπλισμό με εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Στην επιχείρησή μας υπάρχει βασικός εκπαιδευτής ο οποίος εκπαιδεύει άριστα το προσωπικό φύλαξης, ενημερώνει για τους κανόνες της εταιρείας μας και με δική του παρουσία τις πρώτες 3 ημέρες γίνεται η ανάληψη των καινούργιων φυλάξεων.

Το προσωπικό φύλαξης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του, μετεκπαιδεύεται με συχνότητα μία φορά τον μήνα, αναφορικά με το περιβάλλον εργασίας και τις ιδιαιτερότητες που τυχόν υπάρχουν ώστε να ανταποκρίνεται στην αποστολή του. Ανάλογα με τον χώρο εργασίας & τις ιδιαιτερότητες του η ειδική εκπαίδευση αφορά:

Τον έλεγχο οχημάτων
Την ανίχνευση εκρηκτικών & εμπρηστικών μηχανισμών
Την συνοδεία χρηματαποστολών
Την εποχούμενη περιπολία ή πεζή περιπολία
Τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων

Η SHIELD Group, μέσα από την πολυετή εμπειρία στο χώρο της παροχής υπηρεσιών security, διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, οργάνωση αλλά και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, πιστοποιημένους επαγγελματίες σωματοφύλακες για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών. Με τη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη των υπηρεσιών μας, προετοιμάζουμε τα στελέχη και το προσωπικό, ώστε να μπορεί να αναλάβει την προσωπική ασφάλεια σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.