Φύλαξη Χώρων

Ο τομέας της Φύλαξης Χώρων αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των υπηρεσιών φύλαξης που παρέχει η SHIELD Group. Με την υπηρεσία φύλαξης χώρων, φροντίζουμε για την ασφάλεια και την προστασία…

Φύλαξη Προσώπων

H φύλαξη προσώπων είναι ένας τομέας που απαιτεί άρτια τεχνική κατάρτιση και συνεχή εκπαίδευση. Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η παθητική και δυναμική προστασία προσώπων από οποιαδήποτε απειλή…

Συνοδεία

Η συνοδεία φυσικών προσώπων, είναι μια υπηρεσία, που πρέπει να χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα, αποτελεσματικότητα και εχεμύθεια. Η αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων, που μπορεί να αντιμετωπίσει το φυλασσόμενο πρόσωπο…

Μηχανοκίνητη Προστασία

Η συνοδεία και η προστασία φυσικών προσώπων, αποτελεί μια εξαιρετικά ευαίσθητη υπηρεσία με υψηλές απαιτήσεις, καθώς αφορά την σωματική ακεραιότητα ανθρώπων…

Ασφάλειες

Το ζήτημα της ασφάλειας απασχολεί όλο και περισσότερο την σημερινή κοινωνία. Αφουγκραζόμενοι τις σύγχρονες απαιτήσεις, αναπτύξαμε μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη δράση στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας…

Facility Management

Η SHIELD Group διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών facility management που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων….